0914 535 599info@viethai.vn

Giỏ hàng hiện có0 Sản Phẩm

Chính sách đổi trả hàng


Trong vòng 15 ngày đầu: Đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất Quý khách sẽ được đổi trả tại Viet Hai  với điều kiện sản phẩm nằm trong phạm vi bảo hành và không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài như rơi, vỡ,  trầy xước, bị dung dịch hoá chất, các loại chất lỏng xâm nhập....  Viet Hai sẽ giải quyết đổi trả ngay sau khi kiểm tra xác nhận sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và đủ điều kiện bảo hành đổi trả.